top of page

Om verksamheten

Kvinno- och tjejjouren Miranda är en ideell förening som stöttar och hjälper våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Det stöd vi erbjuder är alltid kostnadsfritt och du kan välja att vara anonym. Läs mer om jouren och verksamheten på vår hemsida.

 

Utöver stödinsatser, jobbar vi också med våldsprevention. Med våldsprevention, syftar vi på aktiviteter vilka syftar till att stoppa våldets uppkomst för att skapa en tryggare framtid fri från våld. Här är målgruppen primärt ungdomar, oavsett könsidentitet. Det är genom vårt våldspreventiva arbete som vi valt att vara en del av Tillsammans Katrineholm!

  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok
  • logo-website-world-wide-web-icon-icons-and-png-backgrounds-18

Kvinno- och tjejjouren Miranda

bottom of page