top of page

Hur?

Trygghetsvandringen sker i grupper om minst tre volontärer.

När?

I nuläget vandrar vi fredagar mellan klockan 19-21 men kommer utöka till fler kvällar och eventuellt dagtid när antalet volontärer ökar.

Varför är trygghetsvandring viktigt? 

Alla barn och ungdomar behöver bli sedda och bekräftade. På Kvinno- och tjejjouren Miranda tror vi på att visa att andra vuxna bryr sig och synas där ungdomarna är. Då kan vi bidra till en ökad bekräftelse hos de unga. Vi ser ett stort behov men har i nuläget inte tillräckliga resurser att möta behovet - det här projektet ger oss just det! Det skapar även en ökad synlighet för jouren i syfte att nå ut till personer som behöver stöd. 

 

”Genom trygghetsvandring bidrar vi till trygga rum för ungdomar att utveckla sin identitet samtidigt som förtroendefulla relationer till vuxna kan skapas” säger Mirandas volontärsamordnare Therese.

Trygghetsvandring

bottom of page