top of page

Hur?

Trygghetsvandringen sker i grupper om minst tre volontärer.

När?

I nuläget vandrar vi fredagar mellan klockan 19-21 samt vid särskilda evenemang. Vi har även dagvandringar som framförallt bemannas av företag. 

Varför är trygghetsvandring viktigt? 

Alla barn och ungdomar behöver bli sedda och bekräftade. På Kvinno- och Tjejjouren Miranda tror vi på att visa att andra vuxna bryr sig och synas där ungdomarna är. Då kan vi bidra till en ökad bekräftelse hos de unga. Vi ser ett stort behov men har i nuläget inte tillräckliga resurser att möta behovet - det här projektet ger oss just det! Det skapar även en ökad synlighet för Miranda i syfte att nå ut till personer som behöver stöd. 

Trygghetsvandring

bottom of page